باتری گوشی پف کرده است؟

چرا گوشی من روشن نمی‌شود؟